Tietojen käsittelijä

Fysio Kaunismäki
Koivusaarenkuja 24
21870 Riihikoski
Y-tunnus 2767523-5
Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
Maria Kaunismäki
050 5147061
fysiokaunismaki@gmail.com

Käsiteltävät tiedot

Asiakkaat
Potentiaaliset asiakkaat
Verkkosivujen käyttäjät
Lomakkeella tmv. luvan antaneet

Käsiteltävät tiedot

Nimesi ja henkilötunnuksesi
Osoitteesi
Puhelinnumerosi
Sähköpostiosoitteesi
Terveystietosi (hoitotilanteeseen tai konsultaatioon liittyen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkuuden sopiminen, ylläpitäminen ja tiedottaminen.
Fysioterapian tai muun yrityksen tuottaman palvelun mahdollistaminen.
Laskutus (säilytysaika 6 vuotta)
Sopimusten ja muiden dokumenttien arkistointi (Lain mukaisesti)Paremman asiakaspalvelun tarjoaminen
Paremman asiakaspalvelun tarjoaminen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Fysio Kaunismäen väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Tietojen säilyttämisen ja suojaamisen periaatteet

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Fysio Kaunismäki säilyttää henkilötietoja lukollisissa kaapeissa tai palvelimilla, jotka ovat salasanoilla ja palomuurilla suojattu. Säilytys tapahtuu potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Tiedot tuhotaan ajallaan asianmukaisesti Fysio Kaunismäen toimesta ja vastuussa tuhoamisesta on tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö.

Henkilötietojen käsittely

Asiakastietoihin on pääsy vain Fysio Kaunismäen omalla henkilökunnalla, joka koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Tietoja ei välitetä koskaan kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

Tietosuojaselosteen muutokset

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

www.fysiokaunismaki.fi